Podkrovia

Prestavba nevyužitých podkrovných priestorov ponúka možnosti rozšírenia či získania nových obytných miestností. Zateplenie podkrovia je výborný spôsob ako rýchlo a lacno získať potrebné priestory na bývanie. Na zateplenie podkrovia je možné v sadrokartónových konštrukciách použiť aj Izoláciu Knauf Insulation ECOSE. Pri zateplovaní podkrovia je nutné zvážiť veľa aspektov, aby použité materiály (sadrokartónové dosky, izolácie . . .) spĺňali aj Energetické parametre.

Prestavba nevyužitých podkrovných priestorov ponúka  možnosti rozšírenia či získania nových obytných miestností. Zateplenie podkrovia je výborný spôsob ako rýchlo a lacno získať potrebné priestory na bývanie. V niektorých prípadoch prestavby podkrovia alebo pri prácach charakteru prestavby nie je potrebné stavebné povolenie. Vstavané povaly zahrňujú horizontálne, šikmé a vertikálne obvodové konštrukcie obytného podkrovia. Pre výstavbu obytných podkroví sú sadrokartónové systémy a  konštrukcie ideálnym riešením. Sadrokartónové systémy s kombináciou sadrokartónových dosiek s akustickými vlastnosťami a kvalitnej tepelnej izolácie spĺňajú všetky požiadavky ekonomicky efektívnej výstavby a vysokého komfortu bývania. Jednotlivé miestnosti je možné bezprostredne po dokončení výstavby obývať. Všetky požiadavky na protipožiarnu odolnosť sú použitím sadrokartónových systémov splnené.Základnými výhodami  pre obytné podkrovia (zateplenie podkrovia) sú:

•    nízka hmotnosť sadrokartónovej konštrukcie
•    rýchly postup stavby (bez dlhých technologických prestávok)
•    suchý proces výstavby (bez zanášania vlhkosti do existujúcich konštrukcií)
•    ľahká opracovateľnosť  sadrokartónových stien
•    rovinnosť sadrokartónových konštrukcií
•    nepriezvučnosť  sadrokartónového systému
•    udržiavanie vnútornej mikroklímy (regulácia pomeru vlhkosti vo vzduchu)
•    splnenie požadovaných stavebno-fyzikálnych nárokov, hlavne tepelnej izolácie
•    ekonomická efektivita sadrokartónových systémov