Akustické podhľady

Aby sme dosiahli akustickú pohodu v obytnom a pracovnom prostredí, musí projektant pri návrhu deliacich konštrukcii zohľadniť nielen ich vhodnú polohu v konštrukčnom systéme budovy, ale aj ich zvukoizolačné vlastnosti. Z hľadiska stavebnej akustiky môžeme konštatovať, že nepriezvučnosť akusticky jednoduchých konštrukcii (napr. železobetón, tehlové murivo) môžeme zlepšovať buď zvyšovaním ich plošnej hmotnosti, alebo pristavaním iných konštrukcii. Zvyšovanie plošnej hmotnosti homogénneho muriva je možné len zväčšovaním jeho hrúbky, čo spôsobuje zvyšovanie nákladov. Pristavovanie predsadených  stien suchou technológiou je síce praktické a kvalitné riešenie na zlepšenie nepriezvučnosti deliacich stien v objekte, ale nevylučuje  zo stavebného procesu zdĺhavé mokré technológie murovania a omietania. Práve preto je ideálnym riešením na splnenie prísnych kritérií nepriezvučnosti stien využitie akusticky násobných ľahkých montovaných konštrukcii. Akustické podhľady  majú veľa variácií dierovania, spĺňajú však všetky požiadavky, ktoré sú kladené na dizajn a akustiku, majú jednoduchú montáž a majú dlhú životnosť.